Psychoterapeuci we Wrocławiu

Agata Hensoldt-Jankowska

Psycholog, Psychoterapeuta
Specjalizacja: psychoterapia indywidualna
w nurcie psychodynamicznym,
psychoterapia grupowa i par

Ma kilkanaście lat doświadczenia. Prowadziła także grupy wsparcia dla kobiet, które doświadczały przemocy domowej. Pozostaje pod stałą superwizją. Dodatkowo pisze artykuły psychologiczne.

tel. 696 08 67 45

Aleksandra Karaszewska

Psycholog, Psychoterapeuta
Specjalizacje: psychoterapia w nurcie
psychodynamicznym

Prowadzi terapię indywidualną, grupową w ujęciu psychodynamicznym. Współprowadzi również terapie rodzinne. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i młodzieżą. Poddaje się regularnej superwizji.

tel. 607 62 38 42

Joanna Stryjczyk

Psycholog, Psychoterapeuta
Specjalizacje: psychoterapia indywidualna
w nurcie psychodynamicznym,
psychoterapia grupowa i par

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy. Współpracowała także z pozarządowymi organizacjami w zakresie pomocy dla przedstawicieli mniejszości i grup wykluczonych. Pomagała także osobom doświadczającym przemocy w domu. Pozostaje pod stałą superwizją.

tel. 500 48 74 78

mgr Renata Raczyńska

Psycholog, Psychoterapeuta
Specjalizacja: psychoterapia

Głównie zajmuje się problemami dorosłych. Od wielu lat pracuje w różnych poradniach i rodzinnych i prowadzi tam terapię związków. Prowadzi także terapie indywidualne.

tel. 71 749 62 50

mgr Natalia Miszczyszyn

Psycholog, Psychoterapeuta
Specjalizacje: psychoterapia, arteterapia,
psychologia kliniczna

Prowadzi terapię indywidualną, grupową i rodzin. Zapewnia także konsultacje i wsparcie psychologiczne. Zajmuje się także doradztwem systematycznym.

tel. 71 738 71 58

lek. Dorota Kiszakiewicz

Psychiatra, Psychiatra dziecięcy,
Psychoterapeuta

W swoim gabinecie przyjmuje zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzież, jednak w psychoterapii indywidualnej zajmuje się problemami dorosłych. Podlega regularnej superwizji.

tel. 74 633 66 36

prof. nadzw. dr hab. n. med. Dorota Frydecka

Psychiatra, Psychoterapeuta, Psycholog
Specjalizacja: psychiatria

Prowadzi konsultacje psychiatryczne także w języku angielskim. Jest autorką licznych publikacji naukowych. Zdobyła wiele nagród za osiągnięcia naukowe.

tel. 71 749 67 14

mgr Piotr Koremba

Psycholog, Psychoterapeuta
Specjalizacja: psychoterapia

Pracuje w nurcie psychoterapii interaktywnej. Podlega regularnej superwizji. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe.

tel. 790 400 640

mgr Elżbieta Wróbel-Kunka

Psycholog, Psychoterapeuta
Specjalizacje: psychiatria, psychoterapia,
seksuologia, psychologia sportu i kliniczna

Pracuje jako psycholog w placówce dla osób przewlekle psychicznie chorych. Należy także do komisji orzekającej o niepełnosprawności.

tel. 663 747 543

lek. Joanna Koźlak

Psychiatra, Psychoterapeuta
Specjalizacje: psychiatria, psychoterapia

Podczas swoich terapii pomaga pacjentom dorosłym. Jest psychoterapeutą psychoanalitycznym.

tel. 71 773 80 43

mgr Katarzyna Markowska

Psycholog, Psychoterapeuta,
Psycholog dziecięcy
Specjalizacje: psychoterapia dzieci i
uzależnień, psychologia kliniczna

Jest terapeutą behawioralnym, psychologiem i coachem. Prowadzi terapię zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

tel. 71 738 71 36

mgr Klaudia Mierzwińska

Psycholog, Psychoterapeuta, Logopeda
Specjalizacje: psychoterapia, psychologia
kliniczna, terapia behawioralna, terapia
uzależnień

Swoją pracę prowadzi w oparciu o fundamenty nurtu terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej.

tel. 63 226 14 85

mgr Marek Wojciechowski

Psycholog, Psychoterapeuta
Specjalizacje: psychoterapia, terapia
uzależnień, psychologia kliniczna

Pracuje zgodnie z protokołem terapii EMDR. Wykorzystuje w tym celu nowoczesny sprzęt do stymulacji bilaternej mózgu.

tel. 71 749 67 41

Piotr Bem

Psycholog, Psychoterapeuta
Specjalizacje: psychoterapia, psychologia
kliniczna, seksuologia

Dba o zachowanie najwyższych standardów pracy. Z tego powodu poddaje się regularnej superwizji. Prowadzi także spotkania w języku angielskim.

tel. 71 749 67 07

mgr Tomasz Bogucki

Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog
Specjalizacje: psychoterapia, seksuologia

Swoją pracę opiera na podejściu integracyjnym. W szczególności uwzględnia nurt psychodynamiczny, systemowy i ericksonowski.

tel. 71 773 80 02