To, jak będzie wyglądała Twoja psychoterapia, zależy od nurtu działania, który obierze Twój psychoterapeuta. Dzięki temu, że istnieją różne rodzaje psychoterapii, terapeuci mogą idealnie dopasować sposób prowadzenia spotkań do danego pacjenta i jego problemów.

Jakie nurty wyróżniamy?

Nurtów psychoterapii jest bardzo dużo, z tego powodu dzisiaj wymienimy tylko te najczęściej wykorzystywane. Decydując się na psychoterapię, Twój specjalista prawdopodobnie wybierze jeden z nich. Dzięki temu artykułowi będziesz miał podstawową wiedzę na ich temat.

Wyróżniamy psychoterapię w nurcie:

  • poznawczo-behawioralnym
  • psychodynamicznym
  • humanistycznym
  • Gestalt
  • ericksonowskim

Teraz opiszemy pokrótce każdy z wymienionych nurtów.

Terapia poznawczo-behawioralna

Jest to jeden z najczęściej stosowanych nurtów psychoterapii. Co więcej, jest oparty o dane naukowe. Jak sama nazwa wskazuje, wywodzi się on z behawioryzmu, który zakłada, że wszelkie zaburzenia w zachowaniu są skutkiem wyuczonych przez nas reakcji na bodźce. Z tego względu głównym celem tego rodzaju terapii jest oduczenie pacjenta nieprawidłowych reakcji i nauczenie go nowego zachowania w danych sytuacjach. Dzięki temu, jeśli dane sytuacje pojawią się w przyszłości, pacjent będzie wiedział, jak sobie z nimi poradzić stosując ten nowo wyuczony sposób działania.

Nurt poznawczo-behawioralny jest zaliczany do terapii krótkoterminowej. Jednak, jeżeli okaże się, że dany pacjent potrzebuje większej ilości czasu na oduczenie pewnych zachowań, terapia ta może zmienić się w formę długoterminową.

Jest ona najczęściej stosowana do leczenia depresji i różnego rodzaju lęków. Psychoterapeuci stosują ją również w przypadku zaburzeń osobowości.

Psychoterapia psychodynamiczna

Ten rodzaj psychoterapii zakłada, że zachowanie człowieka wynika z jego wewnętrznych mechanizmów działania. Twierdzi, że oddziałują na niego również niespełnione potrzeby. Wiele zachowań i tych wewnętrznych mechanizmów przypisuje się doświadczeniom zebranym przez pacjenta w dzieciństwie. Z tego powodu psychoterapeuta często będzie wracał do wspomnień z przeszłości pacjenta.

Zazwyczaj jest terapią długoterminową i sprawdza się w leczeniu wszelkich zaburzeń osobowości.

Terapia humanistyczna

Zakłada ona, że każdy człowiek posiada ogromny potencjał i wiele umiejętności. Jeśli je odkryje, zacznie dążyć do swego samorozwoju. W tym nurcie uważa się, że wszelkie problemy człowieka wynikają z tego, że działa on sprzecznie ze swoimi prawdziwymi potrzebami. Powinien je poznać i nauczyć się żyć z nimi w zgodzie.

Może być zarówno krótko, jak i długoterminowa. Wszystko zależy od tego, z jakimi problemami zmaga się klient.

Terapia Gestalt

Ten rodzaj terapii również zalicza się do psychoterapii humanistycznej. Jednakże jest on oparty na przeświadczeniu o tym, że człowiek jest istotą niezwykle złożoną. Jej głównym celem jest to, by pacjent dążył do czerpania radości z życia. Psychoterapeuta stara się pokazać pacjentowi, jak może rozwiązać swoje problemy przy użyciu wewnętrznej siły. Klient uczy się tego, że to on jest odpowiedzialny za swoje życie i decyzje, jakie w nim podejmuje.

Terapia Gestalt jest zaliczana do tej długoterminowej. Zazwyczaj zajmuje kilka lat. Sprawdza się w przypadku większości problemów psychologicznych.

Psychoterapia w nurcie ericksonowskim

Erickson zakładał, że każdy człowiek ma w sobie potencjał i jest istotą jedyną w swoim rodzaju. Z tego powodu terapia powinna być idealnie dopasowana do tej konkretnej jednostki. Aby znaleźć ten ukryty potencjał, psychoterapeuta bardzo często wykorzystuje hipnozę.

Ten rodzaj terapii może przybrać zarówno krótko, jak i długoterminową formę. Jest stosowany do leczenia depresji, lęków, czy zaburzeń odżywiania. Pomaga także w przypadku objawów somatycznych.

Teraz znasz już podstawowe informacje na temat najczęściej stosowanych nurtów w psychoterapii indywidualnej. Jeżeli zdecydujesz się na wizytę u psychoterapeuty, możesz spodziewać się, że wybierze on właśnie jeden z tych nurtów.