W jednym z ostatnich artykułów opisywaliśmy najczęściej wykorzystywane nurty podczas psychoterapii indywidualnej. Dzisiaj omówimy te same kwestie, tylko będą one dotyczyły psychoterapii grupowej. Dowiedz się, jakie są najczęściej spotykane rodzaje terapii grupowej. Omówimy także nurty, z których psychoterapeuci najczęściej korzystają podczas tego typu spotkań.

Jakie rodzaje psychoterapii grupowej wyróżniamy?

Można wyróżnić wiele rodzajów psychoterapii grupowej. Mogą to być między innymi grupy:

  • wsparcia
  • rozwojowe
  • samopomocowe
  • psychoterapeutyczne
  • psychoedukacyjne

Grupy samopomocowe

Osoby cierpiące na tę samą chorobę i zmagające się z tymi samymi problemami łączą się w grupy samopomocowe. Są to dobrowolne zgromadzenia osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Co więcej, bliscy tych osób również bardzo często organizują się w grupy tego typu. Tego rodzaju grup nie prowadzi żaden specjalista. Jej cele ustalają wszyscy uczestnicy.

Grupy wsparcia

Ten rodzaj grupy wywodzi się z grup samopomocowych. W tym przypadku jednak grupa osób zmagających się z tym samym problemem spotyka się w obecności psychologa. Są to najczęściej grupy tematyczne, które skupiają się na jednym problemie.

Grupy rozwojowe

Celem tego typu spotkań jest wspieranie każdej jednostki podczas jej naturalnego rozwoju. Członkowie grupy pomagają każdej osobie w szukaniu odpowiedzi na jej pytania. Wspierają siebie nawzajem we wszystkich trudnościach. Dzięki temu jednostka czuje się bezpiecznie i chętniej zwierza się ze swoich przemyśleń.

Grupy psychoterapeutyczne

Spotkaniom tego typu towarzyszy również psychoterapeuta. Każdy uczestnik grupy, poprzez własną obserwację, a także rozmowę z terapeutą i innymi członkami, poszerza wiedzą o samym sobie. Grupy psychoterapeutyczne są świetnym wyborem dla osób posiadających problemy w relacjach międzyludzkich. Jest to dobra droga również dla tych, którzy czują się samotni. Podczas tych spotkań niezwykle istotne są relacje między psychoterapeutą i wszystkimi uczestnikami.

Grupy psychoedukacyjne

Tego typu spotkania polegają na zdobywaniu przez grupę nowych umiejętności. Mają również na celu pogłębianie wiedzy na wybrane przez uczestników tematy. Dzięki grupom psychoedukacyjnym ich uczestnicy mogą nauczyć się np. nowych umiejętności interpersonalnych, asertywności, czy świadomego rozwiązywania konfliktów.

Najczęściej wykorzystywane nurty

Podczas terapii grupowej najczęściej wykorzystuje się psychoterapię narracyjną i systemową. Nie oznacza to jednak, że podczas tego typu terapii spotkacie się tylko z tymi dwoma nurtami.

Psychoterapia narracyjna

Może być ona wykorzystywana podczas terapii grupowej, jak i indywidualnej. W głównej mierze opiera się na twierdzeniu, że to człowiek jest narratorem swojego życia. Zadaniem psychoterapeuty jest zmiana błędnej narracji każdego pacjenta i pokazanie mu poprawnego sposobu myślenia.

Psychoterapia systemowa

Celem tego typu terapii jest poprawa relacji między członkami grupy. Z tego powodu ten nurt wykorzystywany jest podczas terapii rodzinnej lub par. Psychoterapeuta skupia się na poprawie komunikacji i wzajemnego zrozumienia członków grupy. Psychoterapia systemowa może być także wykorzystywana w sytuacji utraty członka rodziny lub rozwodu.

Podsumowanie

Teraz wiesz już, jakie wyróżniamy rodzaje psychoterapii grupowej. Znasz także najczęściej wykorzystywane nurty podczas tego typu spotkań. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat psychoterapii grupowej, koniecznie zajrzyj do naszego poprzedniego artykułu. Dowiesz się z niego, na czym właściwie polegają takie spotkania. Poznasz także ich największe zalety, a także zasady panujące podczas pracy w grupie.