Bardzo często poruszaliśmy temat psychoterapii indywidualnej. Dzisiaj natomiast zajmiemy się tematem psychoterapii grupowej. Dowiedz się, na czym polega i jakie są jej zalety.

Na czym właściwie polega psychoterapia grupowa?

Jak zapewne wiecie, kontakt z innymi ludźmi zalicza się do jednej z podstawowych potrzeb człowieka. Każdy prędzej czy później będzie go potrzebował. W przypadku terapii grupowej pacjenci mogą sprawdzić, jak ich problemy oddziałują na ich relacje międzyludzkie. Co więcej, psychoterapeuta dobiera członków grupy tak, by posiadali oni podobne problemy. Dzięki temu pacjenci mogą poczuć się raźniej, widząc, że nie tylko oni zmagają się z takimi trudnościami. Jest to świetny wstęp, przygotowujący do późniejszych kontaktów z innymi.

Tak jak w przypadku terapii indywidualnej, tutaj również bardzo istotne są relacje. Tym razem jednak nie chodzi jedynie o relacje między pacjentem a psychoterapeutą, a również o relacje z pozostałymi członkami grupy. Takie spotkania wymagają jeszcze większej odwagi, ponieważ pacjent musi otworzyć się przed większą liczbą osób. Na początku może to stanowić trudność. Później jednak pacjent nabierze zaufania do pozostałych i opowie o swoich problemach, ponieważ będzie liczył na to, że pozostali go zrozumieją. W końcu przechodzą przez podobne trudności.

Typy grup terapeutycznych

Możemy wyróżnić grupy otwarte i zamknięte, a także takie, które są ograniczone czasowo lub trwające w sposób ciągły. Czym one się różnią?

Grupy otwarte i zamknięte

Grupy otwarte polegają na tym, że niezależnie od zaawansowania spotkań, do grupy dołączać mogą nowe osoby. Pozostali pacjenci zostają o tym oczywiście wcześniej poinformowani.

Zamknięte grupy są przeciwieństwem tych opisanych wyżej. W tym przypadku, po rozpoczęciu danej grupy jej skład nie ulega zmianom i nie przyjmuje się do niej nowych osób.

Grupy ograniczone w czasie i te trwałe

Ograniczone czasowo grupy z góry ustalają, w jakim terminie zakończą się ich spotkania. Grupy działające w sposób ciągły nie posiadają terminu zakończenia swoich sesji.

Zasady działania w grupie

Aby w grupie nie zapanował chaos, należy przestrzegać kilku istotnych zasad. Pierwszą i najważniejszą z nich jest zasada poufności. Chodzi w niej o to, by zachować tajemnicę grupową i nie wynosić powiedzianych rzeczy poza miejsce odbywania się spotkań. Tylko w ten sposób członkowie grupy poczują się w niej bezpiecznie i zyskają zaufanie do pozostałych.

Bardzo ważne jest również to, by wzajemnie się szanować i nie oceniać pozostałych osób. Co więcej, podczas rozmowy powinno się zachowywać typowe zasady kultury. Nie powinniśmy nikomu przerywać i wtrącać się podczas jego wypowiedzi.

Zalety spotkań w grupie

Jedną z głównych zalet takiego rodzaju spotkań jest to, że pacjent jest w stanie łatwiej zaakceptować swój problem. Dzieje się tak dlatego, że zdaje on sobie sprawę, że nie jest jedyną osobą, która musi się z nim zmierzyć. Co więcej, grupa daje mu większe wsparcie i zrozumienie. Dzięki temu nie czuje się już tak osamotniony.

Warto również wspomnieć o tym, że członkowie grupy opowiadają o problemie ze swojej perspektywy. Mówią także o przetestowanych przez siebie rozwiązaniach. W ten sposób mogą oni rzucić nowe spojrzenie na daną trudność i podsunąć niesprawdzane przez tę konkretną osobę metody działania. Być może okażą się one pomocne.

Spotkania grupowe wzmacniają także poczucie własnej wartości. Wynika to z tego, że pacjenci czują, że są ważni dla pozostałych członków i wiedzą, że ich wypowiedzi mogą być pomocne dla pozostałych. Dzięki temu zmniejszają również swój stres związany z wypowiadaniem się.

O czym warto pamiętać?

Teraz wiesz już, na czym polega psychoterapia grupowa. Znasz również zasady panujące podczas tego typu spotkań oraz ich główne zalety. Jeżeli czujesz, że ten typ terapii mógłby być dla Ciebie odpowiedni, odważ się i spróbuj! Dzięki temu poznasz nowych ludzi i zyskasz nowe kontakty.